Obesitas

Obesitas word beschouwd als een ziekte, dit betekend dat het niet enkel meer word gezien als een lichamelijk ongemak. Obesitas is een chronische ziekte en haalt je hele leven uit balans. Een disbalans in lichaam en geest. Er bestaat nog geen genezing voor deze aandoening en het is van belang om er continue aandacht aan te schenken. De vetstapeling is zodanig dat deze leidt tot gezondheidsproblemen.

Een lichaamsgewicht kun je berekenen met behulp van de Body Mass Index of te wel BMI.

kg / lengte x lengte = BMI

Een gezond gewicht is wanneer je een BMI van 18,5 tot 25 hebt. Daarna heb je overgewicht (25 tot 30). Dit word opgevolgd door obesitas 1 (30 tot 35) en 2 (35 tot 40). Als laatste is er morbide obesitas deze heeft een BMI hoger dan 40.

Bij obesistas behoren bepaalde ziekten, er ontstaan verhoogde risisco’s op het verkrijgen van diabetus mellitus type 2 (ouderdomssuiker), hart & vaatziekten, kanker, aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Natuurlijk komt er psychisch ook nogal wat op je dak. Je krijgt te maken met een negatief zelfbeeld, depressie, discriminatie en stigmatisering.

obesitas