De nieuwe eiwitten …

Ons klimaat en onze volksgezondheid heeft het maar zwaar met het reguliere consumptie gedrag. Toch dringt er een soort bewustwording door dat wij consumenten steeds meer moeten overstappen van dierlijke eiwitten en vetten naar plantaardige. Voor deze verschuiving is een gedragsverandering in het voedingspatroon nodig en zijn alternatieve eiwitbronnen in de voeding noodzakelijk. Wageningen UR doet onderzoek naar alternatieve bronnen van eiwit. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het eten van insecten of zeewier.

Insecten